Bố chồng khát tình hành hạ con dâu xinh đẹp

#1 Zoom+ 172

Nhìn vào gương nàng thấy mặt bầm tím hết. Hai mắt thâm quần hốc hác, đầu tóc bù xù. Nàng khóc thảm thiết. Kể từ ngày Khu bỏ mặc tất cả, em trở thành nô lệ tình dục cho em Trang. Nếu bất cứ lúc nào em Trang hứng tình thì có thể đè em ra mà hành lạc với bất cứ nơi nào. Khi thì nhà bếp, khi thì nhà trên, nhà dưới, trên lầu, ngoài vườn, nhà tắm, thậm chí là nàng đang gánh nước như lần nọ. Nàng lom khom đổ thùng nước vào lu, em Trang…

Xem thêm

bố chồng nàng dâu, SSNI-344